Arveloven 2019: Det skal du vide

Arvelov

Arveloven ændrer sig hele tiden og det med god grund. Familieformerne ændrer sig jo konstant og den måde vi lever sammen på i dag, er ikke den måde de boede sammen på for på 20 år siden. Men det gør det nu også lidt forvirrende som ganske almindelige borger at finde hoved og hale i alle de arveregler.

Så her får du en lille oversigt over, hvad det er den nye arvelov fra 2019 siger. Måske du kan blive til klogere på, hvem det egentlig er som står til at arve efter dig? Måske du har lyst til at ændre det og sørge for, at det faktisk er nogle helt andre som kommer til at arve fra dig i stedet for?

Læs mere her og få styret din nysgerrighed om arve regler mm. 

Hvem skal arve efter dig?

Dine efterkommere er delt op i tre forskellige former for arveklasse. I den første arveklasse har vi din ægtefælle og dine børn. I generelle tilfælde så står din ægtefælle til at arve halvdelen af dine værdier, hvoraf børnene deles om den anden halvdel. 

Den anden arveklasse består af dine forældre og dine søskende. Det vil sige, at hvis du ikke selv har børn, børnebørn eller oldebørn, så står dine forældre til at arve. Hvis en af dine forældre er døde, så deler dennes børn dine værdier i stedet for og hvis begge forældre er døde, så går dine værdier til dine søskende.

Den tredje og sidste arveklasse består af dine bedsteforældre, tanter og onkler. Hvis du dermed ikke har hverken forældre, søskende, børn, børnebørn og oldebørn, så går dine værdier til dine bedsteforældre i stedet for. Din formue bliver fordelt ligeligt mellem alle af dine overlevende bedsteforældre. Hvis en af dine bedsteforældre er døde, så går disse værdier til deres børn i stedet for. 

Hvordan ændrer du arvefølgen?

Det er vigtigt at nævne, at du kan dog godt lave dine forholdsregler hvis du har lyst til det. Dette gør du igennem et testamente, hvor du gør det klart, præcis hvem det er der skal arve hvad. Hvis du dermed ikke er tilfreds med den traditionelle måde at arve på ifølge arveloven, så kan du godt gå ind og lave et testamente, hvor dine egne ønsker bliver medtaget og fulgt i tilfælde af din død.

Du kan dog ikke gøre noget ved tvangsarven. Tvangsarven er den arv som din ægtefælle og dine børn har arveret til at få. Arveretten må og skal følges i tilfælde af din død. Men når du laver et testamente, så har du frit råderet over ¾ af din formue og kan helt selv bestemme, hvor meget der skal gå til hvem. Denne ¼ af din formue, som består af din tvangsarv, bliver ligeligt fordelt mellem din ægtefælle og børn. 

Når du laver et testamente, så gør dig gerne opmærksom på, at dine arvinger kommer til at arve både formue og gæld. Hvis du dermed sidder inde med en forholdsvis stor gæld, så har du måske ikke lyst til at lægge dine arvefølge efter bestemte personer.